AUTTOIKO HUMALA - ENTÄ JUMALA?

04.09.2021

Kun elämältä tulee täystyrmäys ja vastoinkäymisen aiheuttama kemiallis-fysikaalinen reaktio vyöryy läpi koko olemuksemme ja tunne on kestämätön, meidän ensimmäinen tarpeemme on päästä hankalasta tunteesta eroon. Kun lyö päätään seinään, saa kuhmun. Meidät on luotu sellaisiksi, että samalla käynnistyy fysiologinen paranemisprosessi. Myös psyykemme on rakennettu niin, että elämän negatiivisissa käänteissä alkaa yritys selviytyä (Coping). Ihminen, joka löytää toimivia keinoja, joiden avulla paha olo vähenee, sanotaan resilientiksi. Resilienssiä voi myös kehittää.

Joidenkin tutkimusten mukaan hankalan tunteen valta ihmisessä kestää keskimäärin 90 sekuntia ja sen jälkeen siihen pystyy vaikuttamaan säätelemällä omia ajatuksiaan. Kun tunnelukkokurssilla kerroin tästä, eräs pariskunta tuli tunnin jälkeen luokseni ja kertoi, että asia on heille tuttu. Heidän tyttärensä oli yrittänyt itsemurhaa ja selviytynyt. Asian käsittelyssä psykologi oli sanonut, että vaikka tunteen valta kestää vain 90 sekuntia, se on niin pitkä aika, että siinä ehtii tehdä itsemurhan. Kirjoitin heidän tarinansa pohjalta runon:

90 SEKUNTIA VALTAA

Tuhoavan tunteen valta

kestää vain hetken.

Joskus liian kauan sille,

joka ahdingon ahjossa uskoo valheen,

että kuoleman kutsu on kohtalo

ja itsemurha ainoa tie.


Ja koko ajan

elämän kutsu on voimassa.

Ensin kuiskii hiljaa,

sitten huutaa kovaa,

jos huutaa sen kanssa.


Valta voi siirtyä elämän sanalle.

Kuoleman kutsun

voi kukistaa.

Voi, ja tunteen tuhovoiman.

KOLME TAPAA KÄSITELLÄ HANKALIA TUNTEITA

Kognitiivisen terapian perusidea on yksinkertaistettuna se, että ajatukset, tunteet ja toiminta ovat vuorovaikutuksessa toinen toisiinsa. ja kun joku niistä muuttuu, kaksi muutakin muuttuvat. Kaikki vaikuttavat kaikkiin. Kognitiivinen terapia ja sen eräs suuntaus skeematerapia perustuu tavoitteseen muuttaa ajatuksia järkeviin uskomuksiin perustuviksi ja realistisiksi. Usein tunteita ja toimintaa muuttavan oivalluksen voi pukea tiiviiseen muotoon ns. VOIMALAUSEEKSI, jonka ajatusta sitten aktiivisesti juurruttaa mieleensä.

 • JOB, HISTORIAN KÄRSIJÄ - JA TOIMINNAN MIES

Job ei ollut käynyt mitään kursseja, kun hän masennuksensa keskellä yritti selviytyä ja tavoitteli parempia tunteita ja ajatuksia toiminnan muuttamisen kautta: "Jos sanon itselleni: Nyt minä unohdan murheet, otan iloisen ilmeen, nauran, niin kohta iskee minuun uusi kauhu, sillä minä tiedän, että sinä et minua syyttömäksi julista." (Job 9: 27) Jobia ei käyttäytymisen muutos auttanut. Hymyn ja naurun käyttäminen tunnetilan muuttamiseen ei ole toimivaa silloin, kun syvään masennukseen liittyvät uskomukset syöttävät mieleen syytöksiä. Job toteaa tilanteessa olevansa Jumalan vihan kohteena ja itsensä kanssa yksin.

Lopulta Job turvautui toimintaan, joka muutti hänen mielentilansa. - Ei siksi, että olisi halunnut muuttaa omia tunteitaan. Hän siirsi ajatuksensa pois itsestään ja alkoi rukoilla ystäviensä puolesta. "Kun Job oli rukoillut ystäviensä puolesta, Herra käänsi hänen kohtalonsa. Herra antoi Jobille kaksin verroin kaikkea, mitä hänellä oli ennen ollut." (Job 42: 10)

 • AUTTOIKO HUMALA? - MINÄ JA TUNTEIDEN KEMIA

Päihteet ovat monelle yritys tukahduttaa hankalia tunteita. Humalan kemia vaikuttaa aivojen tunnekeskukseen. Humala on yritys selviytyä, se muuttaa suoraan tunteita ja koska kaikki vaikuttaa kaikkeen ajatukset muuttuvat ja myös toiminta.

Jouduin harjoittelemaan keski-iän kynnyksellä tunteiden käsittelyä. Minulla oli On-Off-ihmissuhde, jonka Off nappulaa painoi toinen enkä minä. Jouduin vain selviytymään hankalien tunteideni kanssa. Kun taas kerran jouduin vuoristoradan huipulta pohjalle, olin kaupungilla. Muistan kuinka seisoin pitämässä sadetta torin reunalla ja tähyilin torin toiselle puolelle viinakaupan suuntaan. Olin päättänyt lopettaa hankalan tunteeni humalaan. Olin käyttänyt joskus sitä keinoa aikaisemminkin. Mutta sade alkoi yltyä kohtuuttomaksi. Mieleeni tuli ajatus, että selviydyn sateesta paremmin, jos pyöräilen suoraan kotiin. Voisin kokeilla siellä auttaako rukous. Elin kesää 1974, jolloin ajatus Jumalasta oli alkanut poukkoilla mielessäni. Tulin kotiin ja jostain taidekirjasta reväistyn ikoninkuvan äärellä aloitin tuskaisena rukouksen. Sitä kesti kauan ja lopputuloksena oli rauha. Se oli ihme itselleni, sen ihmeen rinnalla oli pientä se, että elämä jatkui vielä On-suhteessa ja päätimme sen aikanaan yhteisymmärryksessä ihan kauniisti. Meistä tuli uskonystäviä ja nyt hän on ollut jo kauan perillä.

Jumala auttoi johdatuksellaan siten, etten edes tällä kertaa kokeillut humalaa ja sain lahjaksi uskon myös tunteita muuttavaan rukoukseen.

 • MENNEISYYDEN TUNNELASTI JA MUUTTUVAT AJATUKSET

Tunnelukoilla tarkoitetaan ilmiötä, että elämämme varhaisten vuosien rosoiset olosuhteet ovat muovanneet meille virheellisiä uskomuksia elämästä ja itsestämme. Virheellistä elämän tulkitsemistapaa nimitetään haitalliseksi skeemaksi. Kaikilla meillä on jonkinasteisia haitallisia skeemoja ja menneisyydessä koettu käsittelemätön hankala tunne vaikutta pinnan alla. Samantapaisissa tilanteissa tai ihmissuhdekuvioissa se laukeaa, koska olemme tulkinneet väärin todellisuutta menneisyyden pohjalta. Hylkäämisen skeeman omaava pelkää liian herkästi tulevansa hylätyksi ja epäonnistumisen skeeman omaava pelkää epäonnistumisia kohtuuttomasti.

Ihmisen nykyhetken tunteisiin vaikuttavat koko elämän aikana koetut tunteet - sekä negatiiviset että positiiviset.

VANHA HAAVA

Jälleen kerran

kylmä käsi kaukaa

kuristi kurkkua.

Viima puhalsi

menneisyydestä.

Pani liikkeelle

pelon ja vihan tuulivoiman,

myrskyksi muita vastaan.

- ja itseä.

Kun oppii erottelemaan, mikä tunne perustuu tosiasioihin, ja mikä tunne on vain painolastia menneisyydestä, on jo matkalla kohti parempia tunteita.

 • Etsivä löytää, kolkuttavalle avataan. Elämä ei koskaan muutu vain onnelliseksi, mutta siedettäväksi, ajoittain onnelliseksi ja jatkuvasti merkitykselliseksi.

HYLKÄÄMISEN SKEEMA 

Tekstin alussa on kuva hylätystä ja alla oleva kuva kertoo millaisia tavoitteida voidaan asetella tervehtyneen ajatusmaailmalle.

Hylkäämisen skeeman omaavalla perususkomuksena on, että kaikissa ihmissuhteissa on suurena uhkana niiden todennäköinen päättyminen. Hylkäämisen skeeman taustalla voivat olla varhaiset lapsuudenkokemukset, mutta myös myöhemmin tapahtuneet traumaattiset kokemukset. Joku on voinut tulla koulukiusatuksi ja joku teini-iässä tai nuorena aikuisena kokenut rakkaussuhteessa raskaan hylkäämisen. Parisuhteen päättyminen ja huonosti hoidetut avioerot voivat aiheuttaa hylkäämisen skeeman. Myös irtisanominen ja työttömyys muodostavat riskin hylkäämisen teeman syntymiselle.

TUNTUUKO TUTULTA?

Hylkäämisen skeeman omaava pelkää tulevansa hylätyksi, jos muut saisivat tietää, millainen hän todellisuudessa on. Hänen pelkonsa menettää itselleen tärkeitä ihmisiä värittää hänen ihmissuhteitaan ja tulkintojaan muiden käyttäytymisestä. Tuo peruspelko voi saada hänet käyttäytymään epäjohdonmukaisesti. Hän voi itseään suojellakseen hylätä kaikkein rakkaimpia läheisiään tai käyttäytyä niin, että toinen ei jaksa ja hylkää hänet. Skeema voi aiheuttaa sen, että ihminen karttaa sitoutumista parisuhteeseen sen päättymisen pelosta tai ihminen voi etsiä parikseen sitoutumiskammoisia. Joskus se voi ilmetä takertumisena toiseen ihmiseen. Jo lyhytkin ero läheisestä on uhka ja saa aikaan pelon toisen menettämisestä.

UUSI NÄKÖKULMA

Hylkäämistä ei kannata pelätä, harvoin niitä hylkäämisiä tulee, joskus kuitenkin, mutta niistä kyllä selviää. Kannattaa luottaa ihmisiin ja ihmissuhteiden jatkuvuuteen. Itse ei kannata hylätä elämän tarjoamia hyviä ihmissuhteita, huonoja kylläkin. - Jumala on vakuuttanut Raamatussa, ettei hän hylkää ja hän pelastaa jokaisen, joka huutaa häneltä apua, tuntui itsestä miltä tahansa.

VOIMALAUSEITA

"EN ANSAITSE HYLKÄÄMISTÄ VAAN HYVÄKSYNTÄÄ", "OLEN YLLÄTTÄVÄN HYVÄKSYTTÄVÄ", "VOIN LUOTTAA IHMISEEN NOIN YLEENSÄ" JNE

Toistettu ajatus raivaa aivoissa oikeita väyliä ja uusi ajattelutapa alkaa saada sijaa.

Asuuko sinussa sisäinen orpo? Orpous on mielentila, jossa ihminen tuntee menettäneensä yhteyden, joka hänellä joskus oli, tai hän kaipaa jatkuvasti sellaista yhteyttä, mitä ei koskaan edes ollut. Sisäinen orpous on mielen rakenne, jonka hylkäämiskokemukset ovat saaneet aikaan.

Jokainen joutuu elämänsä aikana kokemaan hylkäämistä. Se on normaalia kuten myös niistä hylkäämisistä selviytyminen. Normaalia on, että Ihminen tiedostaa sen mahdollisuuden, että voi tulla hylätyksi, mutta se ei väritä hänen ihmissuhteitaan. Mahdollisen hylkäämisen tapahduttua on normaalia aikansa surra ja kaivata ja sitten jatkaa eteenpäin. Hylkäämisen skeema aiheuttaa kolmenlaista käyttäytymistä, jota ihmisellä voi olla yrittäessään välttää sen aiheuttamia hankalia tunteita.

Hylkäämisen skeema voi ohjata ihmisen käyttäytymistä siten, että hän yrittää selvitä sen kanssa eri tavoin:

 • Hän antautuu toimimaan skeeman mukaisesti - hän etsiytyy tilanteisiin ja ihmissuhteisiin, joissa toimii skeeman edellyttämällä tavalla ja tulee itse hylätyksi. ja/tai
 • Hän vetäytyy ihmissuhteista ettei joutuisi kohtaamaan hylkäämistä ja/tai
 • Hän hyökkää eli toimii päinvastoin kuin skeema tuntuisi edellyttävän (= defenssinä ylikompensaatio).

Toimintatavat voivat esiintyä osittain samaan aikaan tai peräkkäin. Selviytyminen on opittu lapsena ja voi painottua myös yhden tai kahden selviytymistavan käyttöön.

Hylätty

Hylkäämisen skeeman omaava saattaa toimia eri tavoin riippuen siitä, millaisen selviytymistavan hän valitsee. Jollain voi olla vallalla aina yksi selviytymistapa ja joku toinen vaihtelee niitä.

1. Antautuja etsiytyy jatkuvasti ihmissuhteisiin, joissa hylkääminen toteutuu. Hän valitsee suhteita, joissa tulee hylätyksi. Joissain tapauksissa hylkäämisen ahdistava odottaminen saa ihmisen käyttäytymään niin hankalasti, että odotus toteutuu. Toinen ei jaksakaan hänen kanssaan.

2. Välttäjä vetäytyy ja kaihtaa tilanteita, joissa hylkääminen uhkaisi. Hän vetäytyy ihmissuhteista välttääkseen hylätyksi tulemista.

3. Ylikompensoija käyttäytyy ylikorostuneesti päinvastoin, kuin skeema edellyttäisi, kieltääkseen sen olemassaolon. Hän hyökkää hylkäämisen toteutumista vastaan hylkäämällä muita ennen kuin tulee itse hylätyksi. Jos hän pyrkii käyttäytymään niin kaikissa ihmissuhteissa, hän rakentaa itselleen hylkääjän identiteetin. Hän voi myös vastustaa hylkäämistä takertumalla suhteisiin, jolloin hän käyttää valtaa estäessään toisen vapauden valita.

SISÄISESTI VILUINEN

Aika ei paranna syvästi hylätyn haavoja
ei aika eivätkä kyyneleet.
Auki ovat haavat, ja huutavat parantajaa.
Ympärillä kuuro, kylmä maa
ja sisällä ainainen vilu.
Kukaan ei kuule.

- Vaan kuulee kuitenkin.

Ihme armahtaa käsin lämpimin,
on ehjempi särjetty sielu.

Elämän korjaavat kokemukset voivat parantaa haavoja: myötätuntoinen lähimmäinen, hyvä parisuhde, taitava terapeutti. Psykologiset työkalut ovat auttaneet monia.

Seuraavana on lueteltu kuvauksia, jotka viittaavat hylkäämisen skeemaan. Jos koet, että joku kuvaa sinua, ota se käsittelyyn, koska se perustuu hylkäämisen skeeman aiheuttamaan virheelliseen uskomukseen ja pitää yllä hankalia tunteita. Voit kirjoittaa itsellesi rauhoittelukommentin, millä perustelet, että ajatus ja tunne perustuvat menneisyyden haavoihin. Sen jälkeen kirjoitat uudenlaisen lauseen, joka on realistinen ja totta ja haitallista skeemaa purkava.

 • Pelkään usein, että rakastamani ihmiset kuolevat, vaikka pelkoon ei ole mitään järkevää syytä.
 • Takerrun joskus ihmisiin, koska pelkään kohtuuttomasti, että he jättävät minut.
 • Pelkään usein, että läheiset ihmiset lähtevät elämästäni ja hylkäävät minut.
 • Pelkään etten saa keneltäkään tukea kriiseissäni, silloin kun sitä tarvitsisin.
 • Ajattelen aina, että lopulta jään yksin.
 • Ahdistun aina kun joku minulle tärkeä ihminen lähtee luotani. Koen myös tilapäisen eron vaikeana.
 • Välillä olen niin huolissani hylätyksi tulemisesta, että itse käyttäydyin niin, että muut hylkäävät minut.
 • En luota siihen, että ihmisten tuki olisi pysyvää.
 • Minun on vaikea avautua, koska en luota ihmisiin.
 • Minusta tuntuu, että en voi valita, keitä ihmisiä elämässäni on.
 • Olen aina huolissani siitä, että ihmiset joista pidän, löytävät jonkun toisen, joka on parempi kuin minä, ja he jättävät minut.
 • Minulla on jatkuva pelko siitä, että menetän juuri ne ihmiset, jotka ovat minulle tärkeitä ja joita ilman en pärjää.
 • Ajattelen aina, että minun täytyy salata todelliset ajatukseni ja tunteeni, ettei minua hylättäisi.


RAAMATTU JA PARANTUMINEN

Psalmeissa puhutaan paljon sekä positiivisista että negatiivisista tunteista. Psalmeja on siksi käytetty itsehoitona vuosituhanten varrella. Näin toteaa jopa kognitiivisen terapian konkari Ellis, joka oli itse ateisti. Omaan irrallisuuteen ja sisäiseen orpouden tunteeseen voi etsiä apua yhdessä psalminlaulajan kanssa. Psalmeissa mainitaan sana turva yli 70 kertaa. Irralliseksi itsensä tunteva voi itsehoitona lukea läpi psalmit ja alleviivata sellaiset jakeet, joissa turva mainitaan. Lisäksi monissa psalmeissa teemana on turva, vaikka sanaa ei mainita. Psalmi 23 on tällainen turvapsalmi. Se on psalmeista tunnetuin ja monelle mielipsalmi. Irrallisuudesta kärsivälle sen asian tiedostaminen, että on Jeesuksen hoivaamassa laumassa, luo tunnetta syvemmästä liittymisestä.

TOSIA USKOMUKSIA KIRJAN TÄYDELTÄ

Psykologia kannustaa hylättyä purkamaan virheellisiä uskomuksia ja luottamaan muihin ihmisiin, Raamattu tarjoaa luottamusta Jumalaan ja Jumalan läheisyyttä. Psalmeissa rukoillaan, että Jumala ei hylkäisi ja pelätään, että hän hylkää ja luotetaan siihen, ettei hän sittenkään hylkää.

Mal.2:16: "Sillä minä vihaan hylkäämistä, sanoo Herra, Israelin Jumala"

Kun hylätty parantuu haavoistaan, hänen ajatusmaailmansa muuttuu ja hankalat tunteet painuvat taka-alalle. Tosin ne saattavat sieltä joskus pulpahdella esiin. Mutta hylkäämisen skeemasta eroon päässyt osaa myös ennakoida tunnemuutoksia ja tarttua hankaliin ajatuksiin ja tunteisiin heti varhaisvaiheessa.

Psalminkirjoittaja 61:4 toteaa: "Sillä sinä olet minun turvapaikkani, vahva torni vihollista vastaan." Kun maailmanmeno ahdistaa voi vetäytyä mielikuvissa torniin, jossa on hylätyllekin turvapaikka.

Sakaria, 10.2. "Mutta kotijumalat puhuvat valheita, ennustajat näkevät valhenäkyjä, kertovat joutavia uniaan, lohduttavat tyhjillä lupauksilla. Sen tähden kansa harhailee kuin lammaslauma uupuneena ja kurjana. Paimenta ei ole." Kun ihmisen elämässä tai maailmantilanteessa turvallisuus horjuu, haetaan helposti apua ennustajilta. Toivon, että ihmiset eivät erehtyisi hakemaan heiltä apua, vaan etsisivät sitä sieltä, missä osataan johdattaa elävän Jumalan avun luo.

Ps. 37:28 Herra rakastaa oikeutta. Hän ei hylkää omiaan vaan varjelee heitä iäti.

Hepr. 13:6 Jumala on itse sanonut: "Minä en sinua jätä, en koskaan sinua hylkää"

5. Moos. 33:27 "Sinun turvasi on ikiaikojen Jumala, sinua kantavat ikuiset käsivarret."

Psalmeissa rukoillaan, että Jumala ei hylkäisi ja pelätään, että hän hylkää ja luotetaan siihen, ettei hän hylkää. Syvin ja haavoittavin hylkääminen on se jos jompikumpi vanhemmista on hylännyt. Sen kokenut voi luottaa että Jumala ei hylkää ja uskoa Psalmin kirjoittajan kanssa (Ps. "27:10) Vaikka isä ja äiti minut hylkäisivät, Herra pitää minusta huolen.

Voimalause:

VAIKKA MINUT ON SILLOIN HYLÄTTY, IHMISET EIVÄT YLEENSÄ HYLKÄÄ, EIVÄTKÄ KATOA ELÄMÄSTÄ

18 HAITALLISTA SKEEMAA Jeffrey Youngin mukaan. Skeemat vaikuttavat monella eri alueella ja olen lisännyt kuvauksiin sen, mitä riskejä virheelliseen jumalakuvaan eri alueen skeemat voivat aiheuttaa.

IRRALLISUUDEN ALUE

Perheympäristö on ollut epävakaa. Siellä on väkivaltaa, purkauksellista käyttäytymistä ja ennustamattomuutta. Lapsen tarpeisiin saatetaan vastata ajoittain, mutta lasta myös laiminlyödään, kun vanhempien omat ongelmat aktivoituvat. 

Perususkomus: Omat läheisyyden tarpeet eivät tule tyydytetyiksi lähisuhteissa.

ALUEESEEN KUULUVAT HAITALLISET SKEEMAT: TUNNEVAJE, HYLKÄÄMINEN, KALTOINKOHTELU, HYVÄKSIKÄYTTÖ, ULKOPUOLISUUS, VAJAVAISUUS / HÄPEÄ

Riski uskomuksiin jumalakuvassa: Jumala tuntuu kaukaiselta. Jumala voi hylätä. Jumalalla on suosikkeja, itse on sisäpiirin ulkopuolella.

ITSENÄISYYDEN JA ITSELUOTTAMUKSEN VAJEEN ALUE

Perheympäristö on ollut kietova. Lasta ei kannusteta hänen ikäkauttaan vastaavaan itsenäisyyteen. Hänen selviytymiskykyään vähätellään ja lapsen puolesta saatetaan tehdä asioita, joita lapsen tulisi jo osata itse tehdä.

Perususkomus on, ettei osaa toimia omassa ympäristössään oikein.

ALUEESEEN KUULUVAT HAITALLISET SKEEMAT: EPÄONNISTUMINEN, RIIPPUVUUS / KYVYTTÖMYYS, SUOJATTOMUUS, KIETOUTUNEISUUS / MINÄN KEHITTYMÄTTÖMYYS

Riski jumalakuvassa: Jumala ei auta, vaikka häneltä pyytää apua.

MUUT-SUUNTAUTUNEISUUS

Perheyhteisössä ei tueta eikä kannusteta itsenäisyyteen eikä oman tahdon arvostamiseen. Opetetaan riippuvaiseksi ulkopuolisesta arvostelusta ja ollaan huolissaan omasta maineesta. Rakkaus saattaa olla ehdollista. Velvollisuuksia korostetaan.

Uskomus: Muiden vaatimusten, toiveiden ja mielipiteiden tulee antaa ohjata omaa elämää.

ALUEESEEN KUULUVAT HAITALLISET SKEEMAT:  ALISTUMINEN, UHRAUTUMINEN, HYVÄKSYNNÄN JA TUNNUSTUKSEN HAKU

Riski jumalakuvassa:Jumala on vaativa, häntä pitää yrittää miellyttää, mutta mikään ei riitä.

HEIKENTYNEET RAJAT

Perheympäristö on ollut hemmotteleva. Toisaalta siellä on voinut tapahtua psyykkisellä alueella lapsen torjumista.

Uskomus: Muiden ihmisten tunteita tai tarpeita ei tarvitse ottaa huomioon.

ALUEESEEN KUULUVAT HAITALLISET SKEEMAT: OIKEUTUS TAI SUURUUSKUVITELMAT, RIITTÄMÄTÖN ITSEKONTROLLI

Riski jumalakuvassa: Olen itse jumalani. Jumala on hyväksyvä, Raamatun käskyjä ei tarvitse ottaa huomioon.

YLIVAROVAISUUS

Perheympäristö on ollut velvollisuuksia korostava ja huvituksiin kielteisesti suhtautuva

Uskomus: Elämä on vaativaa ja omat vaikutusmahdollisuudet vähäisiä.

ALUEESEEN KUULUVAT HAITALLISET SKEEMAT: PESSIMISMI, EMOTIONAALINEN ESTYNEISYYS, VAATIVUUS YLIKRIITTISYYS, RANKAISEVUUS

Riski jumalakuvassa: Jumalan tahto ihmistä kohtaan ei ole hyvä. Hän on vaativa ja rankaiseva.

Young ei määrittele syyllisyyttä haitalliseksi skeemaksi, mutta meillä suomalaisilla se esiintyy voimakkaana. Seuraavana on runo väärästä syyllisyydestä vapautumisesta.

LEILA, JOKA VAPAUTUI SYYLLISYYDESTÄ

Minä yritin lapsena

ja minä erehdyin

tietäen ja tietämättäni.

Niin paljon satoi moitteita

odotetusti ja yllättäen.

Minuun rakennettiin

tunneansa,

väärän syyllisyyden väylä.

Sitä pitkin vuosien myötä

monet kulkivat minua syyllistäen

ja monia kutsuin kulkemaan.

Sitten löysin kiviä,

joista rakensin sieluni suoja-aidan,

Syyllisyyden tunneansa aukesi.

Ja Kulmakivi piti.