Tietoa minusta

Tämä kuva on otettu muutama vuosi sitten Wittenbergin kirkon ovella. Kirkko on SE kirkko, mutta ovi, johon Luther teesinsä naulasi on tuhoutunut. Wikipedia kertoo: "Linnankirkon ovi, johon Luther legendan mukaan naulasi teesinsä. Vuonna 1760 palossa tuhoutuneen alkuperäisen puuoven korvasi 1858 pronssiovi, jossa on latinaksi Lutherin teesejä"

Kun sivun otsikko on Tietoja minusta, katson, että myös elämänkatsomukseni saakoon tulla esitellyksi. 

Miten tulin uskoonPERHE

Eronnut

Tytär + kolme tyttärenlasta (heistä kaksi aikuista ja yksi lukiossa) 

kolme sijaiskotilasta (heistä kahdella pojalla yhteensä kolme kouluikäistä poikaa)

Laurila os Peltoniemi, Anja s. 23.5.1943 Helsingissä


Opinnot:
FM, pääaine psykologia, sivulaudatur sosiologia, Helsingin yliopisto 1968

Psykologian tohtori, Tampereen yliopisto 1999

Muita opintoja:
- Pätevöityminen sosiaalityöntekijäksi, Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskus - 1994

- Kasvatusalan työnohjaaja, Helsingin yliopiston täydennyskoulutuskeskus Lahti 1994
- Pätevöityminen opettajaksi, Hämeenlinnan ammatillinen opettajakorkeakoulu 1997
- Näyttötutkintomestari HELIA 2004

- Taidekasvatuksen perusopintoja, Taideteollinen korkeakoulu 2006 

 Työ

Aloitin urani kuukauden sijaisuudella Pieksämäen mielenterveystoimistossa v. 1969. Sen jälkeen seurasi sijaisuuksia Mikkelissä ja Kuopiossa.

- Psykologi Forssan mielenterveystoimisto 1971 - 1976 Forssan kaupungin - - Perhepäivähoidonohjaaja 1976 - 1994 (Josta ajasta vuoden sijaiskotipoikien tulon takia kotona v.84), Vuoden tarkkailuluokan opettajana 92-93 ja vuoden pakolaissihteerinä 93-94.
- Kouluttaja Työväen sivistysliitossa 1995 - 1997.
- Yhteiskunnallisten aineiden ja psykologian lehtori Forssan ammatti-instituutissa sosiaali- ja terveysalan osastossa. 1997 - 2008 ja sijaisuuksia vuoteen 2010

Sivutyöt:
 

Luennoitsija:
Salon sairaanhoitajaopisto, Forssan sivupiste alkaen  -84 > Forssan terveydenhuolto-oppilaitos > Hämeen ammattikorkeakoulu >2006

Lisäksi kouluttajana, tutkijana, työnohjaajana

Oma T:mi SOTE-Psykologiapalvelu alkaen 2000

KUN JÄIN ELÄKKEELLE RUNOILIN SEURAAVASTI:

- EI SE IHAN NIIN MENNYT

Työtoimintaa tällä hetkellä: koulutusta. luentoja, kirjoittamista

Harrastukset: 

- kuvataiteet,
- runot - kirjallisuus

- kuntoliikunta (voimistelu, kuntosali, pilates, juoksu)

 -soroptimistitoiminta 

- sukututkimus 

-vapaaehtoistyö ev.lut.seurakunnassa ja Kansan Raamattuseurassa

TIETOKIRJAT

Lainaksi annettu lapsi, 1993, Kirjapaja. Kirja kertoo sijaiskotihoidosta. Se oli tarkoitettu tietopaketiksi sijaisvanhemmiksi aikoville.

Perhepäivähoidon ihmissuhteet 1994, TSL; KTV Tietoa sekä perhepäivähoitajille että perhepäivähoidossa olevien lasten vanhemmille.

Työ meni - mitä jäi Vaihtoehtoja elämänhallintaan 1995, Kirjapaja Kirja työttömille, työttömyyttä pelkääville ja työttömien omaisille.

Kotihoidon kentällä 1995, TSL; KTV Kotihoidon henkilöstön opintomateriaalia.

Äiti ja tytär vallan ja rakkauden kehissä 1996 Kirjapaja

Tukipylväänä pystyssä, TSL; KTV 1996 Luottamusmiehille kirjoitettu selviytymisopas.

Minäkin opin, esiopetus varhaiskasvatuksessa 1997, TSL, KTV

Isäni tytär, isäkuva ja naisen identiteetti 1997 Kirjapaja 

Toinen mahdollisuus. Pitkäaikainen sijaiskotihoito ja aikuistuneen tytön identiteetti, minäkäsitys ja sijaisäitirepresentaatio. Tampereen yliopisto 1999 Väitöskirja

"Huominen voi olla parempi mitä eilinen" Tutkimus sijaiskotipojista, Sote-psykologiapalvelu, 2002

Toivo ja Ilona. Raportti lastensuojeluprojekteista, Diak-ammattikorkeakoulu 2003

Siiville Sijaiskodista + tehtäväpaketti, FAI 2005

Luottamushenkilö tukipylväänä 2010 TSL-JHL Vuoden 2008 laman psyykkistä jälkihoitoa.

Perhehoidon kipuja SOTE-Psykologiapalvelu 2019

Tunneloikka aikuisuuteen SOTE-psykologiapalvelu 2020 KATSO>


JUTTU SIITÄ, MITEN MINUSTA TULI TIETOKIRJAILIJA


RUNOKIRJAT

Elämänkaarelta Mediapinta 2017

Tunteita ja tarinoita Mediapinta 2019

NUORTENKIRJAT

Perjantaienkeli, Perussanoma 1991

Kesästä kiinni, Perussanoma 1992