Oranssit päivät on yksi YK:n tasa-arvojärjestö UN Womenin suurimmista maailmanlaajuisista kampanjoista, jossa myös Suomen Soroptimistit ovat yhteistyössä. Oranssit päivät -kampanja alkaa Forssassa 25.11. klo 17.30 Ankkalammin sillan koristelulla ja päättyy  10.12. Kuudentoista päivän aikana oranssi väri näkyy Forssan seudulla muistuttamassa väkivallan vastustamisesta. Oranssi on naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen väri. Se symboloi toivoa tulevaisuudesta, jossa elämä ilman väkivaltaa on jokaisen oikeus.  

STM: TIETOA SUKUPUOLISTUNEESTA VÄKIVALLASTA

" Tasa-arvotiedon keskus (THL) on valtakunnallinen tietopalvelu, joka tarjoaa ajantasaista ja tutkimukseen perustuvaa tietoa sukupuolten tasa-arvosta. www.thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo/hyvinvointi/ sukupuolistunut-vakivalta Tietoa lähisuhde- ja perheväkivallasta: www.thl.fi/vakivalta 

Naisiin kohdistuva väkivalta on ihmisoikeusrikkomus ja merkittävä tasa-arvo-ongelma. Se on Suomessa huomattavan yleistä moniin muihin Euroopan maihin verrattuna. Naisiin kohdistuva väkivalta aiheuttaa sekä inhimillistä kärsimystä että suuria taloudellisia kustannuksia yhteiskunnalle. Naisiin kohdistuvaa väkivaltaa on esimerkiksi lähisuhdeväkivalta, seksuaalinen väkivalta ja sukupuoleen perustuva häirintä. Väkivalta voi olla fyysistä, henkistä, taloudellista tai seksuaalista. Naisiin kohdistuvan väkivallan muotoja ovat myös • naisten hyväksikäyttö ihmiskaupassa • hyväksikäyttö prostituutiossa • tyttöjen sukupuolielinten silpominen sekä • niin kutsutut perheen "kunniaan" liittyvät pahoinpitelyt ja murhat. 

Naisiin kohdistuvan väkivallan erityispiirteitä: Naiset kohtaavat väkivaltaa erityisesti parisuhteissa, perheissä ja työpaikoilla. Tekijä on usein tuttu. Naisten kohdalla tekijä on entinen tai nykyinen kumppani useammin kuin miesten." 

Forssan UN Women ja SI Forssa soroptimistit ovat järjestäneet yhdessä kampanjan.

Lisää tietoa soroptimistien toiminnasta:  https://www.soroptimistit.fi/   

https://www.soroptimistit.fi/forssa/