Uhrautumisen tunnelukko

Uhrautuvan reagointitapoja

Uhrautuva, joka ylläpitää haitallista skeemaa, kerää itselleen pahaa oloa ja ympäristölleen syyllisyyttä. Uhrautuja uskoo, että hänen tapansa toimia on oikein ja jopa esimerkillistä ja sanoessaan ei, hän tuntee voimakasta syyllisyyttä. Hän voi elämässään järjestää itselleen liikaa töitä ja uupua tai venyä ihmissuhteissaan katkeamiseen saakka ja lopulta katketa. Hän ei osaa suojella itseään, koska ei pidä tärkeänä omaa hyvää oloa, vaan muiden ilmaisemien tarpeiden huomioimista. Auttamistyö tuo monelle palkitsevaa iloa ja sisäistä tyydytystä, mutta uhrautuva tavallaan ylittää luontaisen autta-miskapasiteettinsa virheellisten uskomustensa takia, auttamisen ilon sijaan tuleekin auttamisen pakko. Tilanne voi johtaa hallitsemattomaan kriisiin. 

Kaikilla pitäisi olla ihmissuhteissaan tunne siitä, että hän ei uhraudu ja sanat "kyllä" ja "ei" ovat vapaassa käytössä. Ihanteellisinta olisi, jos ihminen ei vaadi itseltään liikaa ja osaa suhtautua muiden vaatimuksiin joustavasti parasta ratkaisua etsien.

VAPAUS SANOA EI 

Kannattaako: tehdä 

enemmän kuin jaksaa, 

antaa enemmän kuin pystyy, 

suostua kun muut eivät suostu, 

sietää sietämätöntä? 

Toki tiesi, että ei. 

Mutta tunsi, että sittenkin kyllä. 

Hei kaikki uhrautujat, 

itsensä sortajat, 

noustaan sorron yöstä! 

Valloitetaan maa, 

joka meille kuuluu. 

Eläköön vallankumous, 

eläköön vapaa huominen. 

Ja merkki, jossa voitamme.