VERKOSTO JA YHTEISÖT

KUN OLET SAAUT VALMIIKSI OMAN VERKOSTOKARTTASI, OLET TEHNYT NÄKYVÄKSI IHMISSUHDETILANTEESI. 

VAHVA VERKKO ON SELLAINEN, JOSSA IHMISET TUNTEVAT TOSIAAN MYÖS YLI SEKTORIRAJOJEN.

SEURAAVAKSI VOIT YHDISTÄÄ VIIVALLA NE, JOTKA TUNTEVAT TOISENSA. JOS NÄIDEN KAHDEN IHMISEN KESKINÄINEN SUHDE ON VIHAMIELINEN MERKITSE SALAMANMUOTOINEN VIIVA JA JOS NÄMÄ IHMISET EIVÄT HALUA OLLA TEKEMISISSÄ TOISTENSA KANSSA, ELI VÄLIT ON POIKKI, MERKITSE KATKO. ESIM:

Wikipedia määrittelee yhteisön seuraavasti: 

Yhteisö on esimerkiksi elämänmuodon, taloudellisten tai aatteellisten päämäärien perusteella kokonaisuuden muodostava ihmisryhmä tai yhteenliittymä.

Voidaan puhua perheyhteisöstä ja sukuyhteisöstä, terapiaryhmä on yhteisö samoin eri harrastusryhmät ovat yhteisöjä. Ihminen kuuluu yleensä moniin eri yhteisöihin. Joskus puhutaan laajemmista yhteisöistä. Esimerkiksi jonkun poliittisen puolueen jäsenet voivat kokea kuuluvansa puolueyhteisöön tai tietyn musiikin kuuntelijat omaan yhteisöönsä, samoin saman tähden fanittajat voivat tuntea olevansa samaa faniyhteisöä. Yhteisöillä voi olla omia kotisivuja ja keskustelupalstoja.

Joskus lastensuojeluasiakkaiden verkoston jäsenet ja yhteisöt vaihtuvat moneen kertaan ja uusien ystävyyssuhteiden muodostaminen ja uusiin  yhteisöihin sisään pääseminen ei ole ihan helppoa. Koulua on voinut joutua muuttamaan useampaan kertaan ja suhteet entisiin luokkatovereihin ovat katkenneet. Laitosta ja sijaisperhettä on joutunut muuttamaan. Tällaisissa tilanteissa hylätyksi tulemisen tunteet voivat nousta pintaan.

PALUU KIRJAN TEKSTIIN