AVAIMIA ULKOPUOLISUUDEN TUNNELUKON AVAAMISEEN

24.03.2023

Olin eilen menossa uuteen jumpparyhmään ja pukuhuoneessa lähelläni vaihtoi vaatteita toinen ikäihminen. Normaalisti en olisi sanonut hänelle mitään. Olin samana päivänä keskustellut helsinkiläisen naisen kanssa, joka kertoi oppineensa italialaislähtöiseltä ystävältään, että jumppasaliin tai pukuhuoneeseen tultaessa hän tervehtii heti ovella, vaikka Helsingissä niin ei ole tapana – eikä Forssassakaan, tuttuja sitten tervehditään erikseen. Nainen kertoi, että hän haluaa tervehtiessään antaa viestin, että hänen kanssaan kaikki voi jutella ja se oli tuottanut tulosta. Päätin itse olla myös sosiaalinen ja kysyin pukuhuoneessa naiselta, oliko hän tulossa Mammaryhmään (Forssassa se tarkoittaa isoäitiryhmää). Hän hymyili ja kertoi olevansa. Kun sanoin tulevani samaan ryhmään, hän toivotti minut tervetulleeksi. Uskoin, että olin todella tervetullut. Jos minulla olisi ulkopuolisuuden tunnelukko, en olisi uskonut sitä, vaan olisin tulkinnut naisen vaan kohteliaisuudesta sanovan noin, mutta ei tarkoittavan sitä lainkaan tai olisin ajatellut, että jos hän oikeasti tietäisi millainen olen, hän ei missään tapauksessa olisi toivottanut minua tervetulleeksi.

Ulkopuolisuuden tunnelukko saa tekemään vääriä tulkintoja ihmisten viesteistä ja saa käyttäytymään ihmisen itseään eristäen. Lähtökohta siihen, että voi saada oman tunnelukkonsa avatuksi on se, että tunnistaa ja tunnustaa oman tunnelukkonsa olemassaolon. Jos olisin auttamassa ihmistä avaamaan ulkopuolisuuden tunnelukkoa, kehottaisin häntä kokeilemaan astetta sosiaalisempaa käyttäytymistä erilaisissa tilanteissa ja yrittävän sitten tulkita tilannetta positiivisella tavalla, koska tietää virhetulkintataipumuksensa. Runokirjassani "Elämänkaarelta" kuvaan Marjaa.

MARJA, ELÄMÄN ULKOPUOLINEN

Olen seisonut valittavana monilla pihoilla

eikä minua otettu joukkoon,

ei edes viimeisenä.

- Kieltäytyivät.

Minut äänestettiin elämästä ulos.

Nyt valitsen itse itselleni ulkopuolisuuden.

Revin kutsut kun uskon,

etteivät he minua oikeasti halua.


Viime viikon blogissani kuvaan ulkopuolisuuden tunnelukon taustoja ja syntymekanismeja. Ulkopuolisuuden tunnelukon lähteitä voi olla edellisessä blogissa mainitun varhaisen vuorovaíkutuksen kiintymyssuhdeongelma tai koulukiusaaminen myös esimerkiksi

- oma syntyperä kuten: aviottomuus, adoptio, huostaanotto, erilainen perhe jne.

- ulkonäön poikkeavat piirteet

- sairaus, vammaisuus

 - mihin tahansa vähemmistöön kuuluminen

- vähemmistöön kuuluva seksuaalinen suuntaus tai sukupuoli-identiteetti

Mitkään edellä mainituista seikoista ei välttämättä ole ulkopuolisuuden tunnelukon syy.

Vaikka suurin osa tunnelukoista syntyy aivan ensimmäisinä ikävuosina, ulkopuolisuuden tunnelukko voi syntyä myös myöhemmin koulujen ja talojen pihoilla. Varhain syntynyt tunnelukko on vaikeammin avattavissa ja seuraava runo on aika surullinen, mutta perustuu todellisuuteen.


YKSINÄISEN LIISAN ELÄMÄKERTA

Kun olin vauva ja heräsin yksinäisyyteen,

itkin turvattoman itkua,

ja kukaan ei kuullut.

Koulussa minua kiusattiin

Välitunnilla kaulassani oli lappu:

"Ei yhtään kaveria"

Nuorena yksinäisyys viilsi syvältä,

ja minä itseäni.

Tunsin olevani elossa kivun kautta,

kun sydämeeni koski ja käsivarret kirvelivät.

Aikuisuuden alussa odotin sitä toista,

elämän tanssisalin tungoksessa

melkein kauniina ja arvet piilotettuina.

Mutta he kulkivat ohitseni,

kiiltävin kengin ja samalla

rusikoivat unelmani.

Sanovat, että vanhana

niin moni on yksin.

Niin on, minä ja naapurini.

Kerrankin olen kuin muut:

yksin yksin ja aina kaipaamassa,

eikä kukaan tule.

Mutta en minä tänne halua,

sitä yksinäistä naapuriani.

Jonkun muun minä haluan,

jonkun, joka ei kuitenkaan tule.

Runon taustalla ollut henkilö on jo aikaa sitten edesmennyt. Hän oli ollut työssä näkkileipätehtaassa. Hän oli älykäs ja oli kokenut sekä työn liian yksinkertaiseksi, että työtoverit etäisiksi. Hän oli aikoinaan jäänyt haluamansa koulutuksen ulkopuolelle perheen köyhyyden tähden. 

Paitsi ulkopuolisuuden tunnelukkoa, häntä vaivasi masennus. Hänen oli vaikea nähdä, että ulkona oli kaunis ilma. Hän oli hankkinut pienen yksiönsä ikkunaan musta verhot. Mitä kirkkaammin aurinko paistoi ulkopuolella, sitä varmemmin hän veti verhot ikkunan eteen. Hän halusi olla tietämättä, että ihmiset ulkopuolella nauttivat yhdessä hienosta säästä ja puhuvat siitä toisilleen. Kärsimys omasta ulkopuolisuudesta ei tuntunut niin kipeältä mustien verhojen takana.

Seuraavan runon päähenkilö esittää erään tavan taistella ulkopuolisuuden tunnelukkoa vastaan.

MITÄ IHMISET AJATTELEE!

Mitä ihmiset ajattelevat?

En tiedä, mutta voin itse päättää,

mitä luulen.

Minä päätän luulla, että ihmiset

ajattelevat kaikkea hyvää,

minusta ja muista.

Minä rakennan heille hyviä ajatuksia

omissa aivoissani.

Ja muutan maailmaani paremmaksi.

Ulkopuolisuuden tunnelukon avaamisessa on monta polkua. Kognitiivisen terapian mukaan tunteet. ajatukset ja käyttäytyminen vaikuttava tosiinsa ja siksi muutos yhdessä vaikuttaa myös muutoksiin kahdessa muussa ja prosessia kuvataan kolmion avulla. Edellisessä kuvassa on ulkopuolisuuden tunnelukon omaava nainen. Kerroin aikaisemmin, että joku päätti käyttäytyä sosiaalisemmin. Siitä seurasi positiivisempia ajatuksia ja parempia tunteita. Nykyään on olemassa valtava määrä yhdistyksiä ja ryhmiä, joihin on mahdollisuus liittyä livenä tai netissä. Joku voi aloittaa muutoksen tunteista esimerkiksi masennuslääkityksen avulla. Aivokemian muutos muuttaa tunteita ja sen seurauksena myös ajatuksia ja ihmisestä tulee sosiaalisesti rohkeampi. Kognitiivisen terapian kohteena ovat uskomukset, jotka ovat virheellisiä ja synnyttävät ajatuksia, jotka aiheuttavat hankalia tunteita. Virheellisten uskomusten purkaminen ja ajattelumaailman muuttaminen vaatii sekä tahtoa että viitseliäisyyttä. Vaikeimmissa tapauksissa voidaan tarvita lääkitystä ja ainakin tiivis terapiasuhde, mutta lievemmissä tapauksissa pelkkä omahoito mahdollistaa muutoksen. Seuraavassa kuvassa hoito on auttanut ja ajatukset, tunteet ja käyttäytyminen ovat muuttuneet. Ulkopuolisuuden tunnelukko pitää sisällään hankalia häpeän, yksinäisyyden ja alemmuudentunteita ja niistä eroon pääseminen parantaa elämänlaatua huomattavasti.

On tärkeää nähdä toisten ihmisten olevan OK, mutta vielä tärkeämpää on nähdä itsensä olevan OK. Seuraavana on taulukko, jossa kerrotaan ketkä ihmiset ovat eri ikäkausina vaikuttaneet meidän itsetuntoomme. Nyt voi ajatuksissaan tai vaikka kirjoittamalla mitätöidä itsetuntoamme vaurioittaneen henkilön sanoja ja ymmärtää heidän sinua haavoittanutta käytöstä ja viestintää.


Psykologiassa on alettu viime vuosina käyttää uutta termiä vähemmistöahdistus tai vähemmistöstressi, Sillä tarkoitetaan tunnetta, joka syntyy tilanteessa, jolloin on yksin tai pienen ryhmän kanssa erilainen kuin suuri enemmistö. Sitä käytetään lähinnä puhuttaessa sukupuoli- tai seksuaalivähemmistöistä tai etnisistä vähemmistöistä. Vähemmistöstressiä voi tuntea myös tiedemies, joka poikkeaa näkemyksineen tieteen valtavirrasta tai uskonnollisen yhteisön toisinajattelija ja erilaisiin aatteellisiin oppositioryhmään kuuluva. Vähemmistöstressi aiheuttaa ulkopuolisuuden tunteita, mutta se ei kerro, että ihmisellä olisi ulkopuolisuuden tunnelukko. Vähemmistöstressiin ei liity virhetulkintoja eikä välttämättä alemmuuden- eikä häpeän tunteita.

Ulkopuolisuus ja yksinäisyys eivät sinänsä ole häpeän aiheita. Ihmisellä voi olla introvertin identiteetti ja hän voi kokea sen positiivisena asiana. Jonkun identiteetti voi olla vaikka "onnellinen ulkopuolinen". Mutta jos ulkopuolisuuden tunteen takana on hylkäämiskokemuksia, ollaan lähellä tunnelukkoa.

USKOMUSTEN MUUTTAMINEN

Viime viikon blogissa on uskomuksia, jotka tuottavat virheellistä ajattelua ja kertovat tunnelukon olemassaolosta. Seuraavana on joitakin psykologisia tehtäviä, joita voidaan käyttää lukkojen avaamisen.

  • Tunnistaminen ja tunnustaminen

Ensinnäkin tunnistat tunnelukon, jos olet pitänyt muutamiakin väittämiä totena omalla kohdallasi, tunnustaminen voi viedä pitemmän ajan.

  • Uskomuksen muuttaminen. Lähtökohtana on ajatus että "Minulla on ulkopuolisuuden tunnelukko ja olen pitänyt virheellisesti totena kielteisiä määrittelyjä itsestäni. Kirjoita paperille uusi näkökulma.

Ulkopuolisuuden tunnelukkoon liittyy monenlaisia, pahaa oloa lisääviä ja itseä eri tavoin mitätöiviä tai ulkopuolisuuden kohtalonomaisuutta ja muutoksen mahdottomuuta korostavia lauseita. Koska ne vain vilahtelevat ajatuksissa, niitä nimitetään automaattisiksi ajatuksiksi. Ajatukset pulpahtavat ulkopuolisuuden maaperästä ja ylläpitävät ulkopuolisuuden tunnetta. Ihminen pystyy kuitenkin tietoisesti vaikuttamaan niihin ajatuksiin. Toimivaksi menetelmäksi on havaittu seuraava menetelmä:

Psykologinen työkalu: Automaattisten ajatusten käsittely

  • Ajatuksen tunnistaminen. Opetellaan havaitsemaan ohikiitäviä ulkopuolisuutta, häpeää ja almmuutta korostavia ajatuksia ja kiinnitetään niihin huomiota.
  • Ajatuksen kirjaaminen. Kuljetetaan mukana paperia tai vihkosta, johon kirjoitetaan välittömästi ajatus.
  • Vastaväitteiden rakentaminen ja kirjaaminen.

Skeematerapiassa puhutaan haavoittuneesta sisäisestä lapsesta eli lapsimoodista. Juuri se haavoittunut lapsimoodi meissä suoltaa niitä negatiivisia ajatuksia, joita elämäämme ulkopuolisuuden tunnelukon aiheuttaneet henkilöt ovat meihin elämänvarrella kohdistaneet, ja jotka yhä elävät mielessämme. Mutta meillä jokaisella on myös sisäinen terapeuttimme eli aikuismoodi, jonka tulisi ottaa tilanne tietoisesti haltuun. Osaamme puhua järkeä itsellemme ja olla sen avulla myös itsemyötätuntoisia. Aikuismoodi suhtautuu heikkouksiimme yhtä ymmärtäväisesti kuin parhaan ystävämme heikkouksiin.

Seuraavana on esimerkkejä automaattisista ajatuksista ja vastaväitteistä:

Haavoittunut lapsi: Noi ei hyväksy mua joukkoonsa.

Aikuisen moodissa oleva minä: Liian nopea johtopäätös. Ehkä niillä on joku syy olla keskenään. Eikä se johdu minusta. Monet hyväksyy mut, luultavasti nuokin.

Haavoittunut lapsi: Jos nuo tietävät salaisuuteni, he eivät hyväksyisi minua.

Aikuisen moodissa oleva minä: Kaikilla on omat salaisuutensa. Saan valita pidänkö salaisuuteni omanani vai jaanko heidän kanssaan. Eivät he minua niiden takia hylkää.

Ulkopuolisuuden tunnelukko saa sinut ajattelemaan virheellisesti. Seuraavat ajatukset ovat viime viikon blogissa olleesta Youngin&Kloskon väittämä-patterista. Jos arvioit, että jokin niistä pitää kohdallasi paikkaansa täysin tai melkein täysin, ota se väittämä lähempään tarkasteluun. Vaikka koet vain muutaman väittämän kohdalla, että se kuvaa sinua, väittämää vastaan kannattaa alkaa etsiä vastaväitteitä.

Kynällä avaamaan tunnelukkoa! 

Olen poiminut väittämä-patterista eri tyyppisiä lauseita ja ehdottanut niiden käsittelemistä eri tavoin, jos olet kokenut lauseen pitävän paikkansa kohdallasi


A Minulla on tunne, että jos katoaisin huomenna, kukaan ei huomaisi sitä.

Psykologinen tehtävä

Uskomuksesi on virheellinen. Luettele mielessäsi kuusi ihmisiä, joiden katoaminen elämästäsi tuntuisi pahalta. Kirjoita nimet paperille. Olet onnistunut luomaan tärkeitä ihmissuhteita. Sinulla on verkosto. Voit kirjoittaa paperille Lauseen: Olen kiitollinen X:stä, koska…………….. ja kirjoita siihen viisi erilaista loppua.

Tavoiteuskomus: Uskomukseni on virheellinen jos katoaisin X, X, X, X, ja X olisivat erittäin huolissaan.

B Kukaan kiinnostava mies/nainen ei voisi rakastaa minua nähtyään puutteeni.

Psykologinen tehtävä

Rakkaus on sitä, että hyväksytään toinen puutteineen. Kun uskallat avautua, välimuuri murtuu. Mitä jos kirjoittaisit viisi sellaista ominaisuutta, jonka koet puutteeksesi. Mieti voisitko itse hyväksyä jonkun toisen, jolla on noita puutteita.

Tavoiteuskomus: Vaikka ihmisellä on puutteena……………………voisin hyväksyä hänet. Kyllä varmaan sekin ihminen löytyy, joka hyväksyy minut puutteineni..

C Olen luonnostani virheellinen ja puutteellinen.

Psykologinen tehtävä

Puutteidemme lisäksi meillä on myös positiivisia piirteitä. Seuraavana on positiivisten piirteiden luettelo. Poimi sieltä piirteen nimi, joka kuvaa sinua ja kirjoita paperille allekkain. Kun luettelo on valmis, ala muistella tilanteita, jolloin piirre tuli ihmissuhteissasi esiin. Voit myös kirjoittaa niitä, jos haluat.

Seuraavana on adjektiiveja, joista voit valita itseesi sopivimpia ja kirjoittaa ne "muistilistaksi", jota silloin tällöin kertaat. Voit nostaa sieltä esiin vielä kolme sinulle mieluisinta leimaa ja kirjoittaa ne seinätauluun.

ahkera, aikaansaava, ajattelevainen, avoin, antelias, auttavainen, empaattinen, epäitsekäs, hauska, hellä, huumorintajuinen, hyväntahtoinen, idearikas, iloinen, innostava, innostuva, isällinen, itseensä luottava, itsenäinen, joustava, jämäkkä, järkevä, kannustava, kiitollinen, kiltti, kohtelias, kunnollinen, kärsivällinen, kätevä, käytännöllinen, lapsirakas, lempeä, luova, lämmin, myönteinen, myötätuntoinen, neuvova, nöyrä, oikeudenmukainen, pärjäävä, pätevä, rauhallinen, rento, rohkea, selviytyvä, sopeutuva, taitava, taloudellinen, toiveikas, yhteistyökykyinen, yritteliäs, ystävällinen, äidillinen, älykäs

D Yritänpä kuinka kovasti tahansa en voi saada parisuhdetta, jossa toinen osapuoli kunnioittaisi minua tai saisi minut tuntemaan, että olen arvokas.

Uusi asennoituminen: On realismia, että parisuhteissa ei aina ole kunnioitus keskeistä. Mutta voit itse panostaa kunnioittamiseen ja huomata että metsä vastaa niin kuin siihen huudetaan.

E Silloin kun ihmiset ilmaisevat pitävänsä minusta, minulle tulee tunne, että olen jotenkin huijannút heitä.

Uusi näkökulma: Luota muiden arvostelukykyyn, sinussa on jokin piirre tai piirteitä, jotka viehättävät heitä.

F Huomaan usein, että kriittiset ja torjuvat ihmiset vetävät minua puoleensa.

Uusi näkökulma: Kenenkään ei kannata aloittaa parisuhdetta kriittisen ja torjuvan ihmisen kanssa. Jokainen ihminen ansaitsee parempaa.

G Minulla on salaisuuksia enkä halua lähelleni ihmisiä paljastamaan niitä.

Uusi näkökulma: Jokaisella on oikeus pitää salaisuutensa, mutta salaisuuden kertominen luotettavalle ihmiselle on yllättävän helpottavaa.

H Olin sellainen lapsi, että vanhempani eivät voineet rakastaa minua.

Uusi näkökulma: Ehkä sinun ja vanhempiesi välinen vuorovaikutus oli ongelmallista, mutta vika ei todellakaan ollut sinussa. On olemassa vanhempia ja lapsia, joiden temperamentit ovat huonosti yhteensopivia. Se voi vaikuttaa ulkopuolisuuden tunnelukon syntymiseen.

Psykologinen tehtävä

Kaiva myötätuntoisia ajatuksia ja ymmärrystä mielesi pohjalta ja yritä antaa anteeksi vanhemmillesi. Ennen kaikkea ole itsemyötätuntoinen suhtaudu lapsi-itseesi rakkaudella. Kirjoita niin monta kannustavaa hyväksyvää, hellivää ajatusta, jotka kohdistat lapsi-itsellesi.

Tavoiteuskomus: Olin lapsena rakastamisen arvoinen, vaikka vanhempasi eivät omien ongelmiensa takia sitä pystyneet aina antamaan, mutta se oli silloin, nyt on nyt. Olin lapsena ja olen nyt rakastamisen arvoinen.


ERILAISUUS

Jos ihmisellä on selvä tieto siitä, millä tavalla hän on erilainen kuin muut, kannattaa riisua erilaisuudelta häpeän ja salaisuuden viitta. Toisaalta kannattaa etsiä ryhmää, jolla on se sama erilaisuus.

VAJAVAISUUS VAI VOIMA

Ulkopuolisuus tuntuu vajavuutena, koska ulkopuolisuuden syy nähdään omissa puutteissa. Ihminen voi kokea ulkopuolisuuden myös merkityksellisenä elämää kannattelevana voimana. Tietynasteinen ulkopuolisuus on myös introverttien piirre, jonka he hyväksyvät. He eivät koe olevansa huonompia kuin muut, vaikka kokevatkin ulkopuolisuutta, mutta se ei ole heille haitallinen skeema.

KRISTILLINEN NÄKÖKULMA

Ulkopuolisuuden skeeman omaavalle ajatus siitä, että Jumala olisi hyväksynyt laumaansa, tuntuu vieraalta. Viimeisen tuomion kuvaus kahdesta laumasta hirvittää ja ulkopuolisuuden haitallinen skeema voi saada uskomaan siihen, että tulee lajitelluksi vuohien hylättävään laumaan.

Jokainen tuntee jossain tilanteessa ulkopuolisuutta. Vaikka sitä tuntisi kaikissa tilanteissa ja jatkuvasti, ei se ole mikään häpeän aihe eikä siitä tarve tuntea alemmuutta. Suuret sielut ovat yleensä tunteneet itsensä ulkopuoliseksi samoin älyköt. – Jumala ei onneksi katso viimeisellä tuomiolla tunteitani vaan poikansa sovitustyötä.

Joskus ulkopuolisuuden skeeman omaava voi parantua tultuaan uskoon. Hän voi hahmottaa itsensä osaksi Jumalan perheväkeä. Jos hän löytää seurakuntayhteyden, jossa hänelle osoitetaan hyväksyntää ja rakkautta.

Efesolaiskirjeen toisessa luvussa Paavali kuvaa kristityn syvintä ja tärkeintä yhteyttä seuraavasti: "12. Siihen aikaan te elitte ilman Kristusta, Israelin kansan ulkopuolella ja osattomina liitoista ja niiden lupauksista, olitte maailmassa vailla toivoa ja vailla Jumalaa. 13 Mutta nyt Jumala on Kristuksessa Jeesuksessa, hänen veressään, tuonut lähelleen teidät, jotka ennen olitte kaukana hänestä.14 Kristus on meidän rauhamme. Hän on tehnyt nämä kaksi ihmisryhmää yhdeksi ja kuolemallaan hajottanut niitä erottaneen vihollisuuden muurin.18 Hän on avannut meille molemmille pääsyn Isän luo yhden ja saman Hengen johdattamina. 19 Te ette siis enää ole vieraita ja muukalaisia, vaan kuulutte Jumalan perheeseen, samaan kansaan kuin pyhät."

Virsi 310 on mielestäni erittäin yhteisöllinen virsi, jossa korostuu se, että laulaja veisaa muiden samanmielisten kanssa, Vaikka meillä olisi psyykkisiä ongelma ja syvä ulkopuolisuuden tunne, virsi uhkuu iloa, voimaa ja toivoa. https://www.youtube.com/watch?v=JeYcUfNx2Jg

Jos me joudummekin
syvihin vesihin
ratki keskelle kuoleman kauhun,
emme nääntyä voi,
hänen äänensä soi
läpi myrskyn ja helvetin pauhun.