"KÄTES VOIMAKAS TURVAKSI ANNA"

25.02.2022

Kun opiskelin työssäoloaikana taidekasvatusta, meille annettiin aiheeksi tehdä turvallisuutta ilmentävä pienoisveistos. Mieleeni tuli heti raamatunkohta (Jes. 49:16) "Katso, kätteni hipiään olen minä sinut piirtänyt". Se kuvaa sitä turvallisuutta, jonka Jumala voi antaa. Se on sanottu Israelille, mutta on sovellettavissa myös yksilön elämään. Jumalan kämmenellä oleva hauras lehti kuvaa Israelia, se kuvaa myös Ukrainaa ja koko ihmiskuntaa ja se kuvaa myös sinua ja minua.

ERILAINEN EILINEN

Olen menossa pitämään viikonloppuna Lohjan Vivamoon kurssia tunnelukoista ja tunteiden säätelystä. Olin luvannut lähettää aineiston monistettavaksi eilen yhdeksään mennessä. Aloitin tapani mukaan työt kolmen maissa aamuyöstä tietämättä mitään maailmanmenosta. Päätin tehdä Powerpoint-esityksen aluksi esimerkin huolestuneisuuden tunteen käsittelystä, vaikka se tunne ei varsinaisesti kuulu tunnelukkoihin. Seuraavana on viikolopun kaksi ensimmäistä opetusdiaa.


Kurssilla käsiteltävän kognitiivisen terapian ydinajatuksena on se, että tunteemme ja ajatuksemme toimivat vuorovaikutuksessa keskenään, samoin kuin toiminta on vuorovaikutuksessa sekä tunteiden että ajatustemme kanssa. Kun jossain kolmesta tekijästä tapahtuu muutos, myös ne kaksi muuta yleensä myös muuttuvat. 


Meillä voi olla uskomuksena, että asiat tulevat kuitenkin menemään pieleen ja siitä kumpuaa monia ajatuksia (kuvassa jos X) X voi tarkoittaa erilaisia onnettomia lopputuloksia ja samalla huolestuneisuuden tunne vaan kasvaa. Ellemme tee jotain. Myöhemmin puhun resilienssistä, jonka puitteissa ihminen toimii selviytyäkseen hankalista tunteista. Kognitiivinen terapia tarjoaa siihen yhden hyvän väylän. Siinä pyritään muuttamaan ihmisen virheellisiä uskomuksia ja ajatuksia, joita elämän rosoisuus on saanut aikaan ja ne ajatukset tuottavat hankalia tunteita ja kärsimystä. Joku on voinut lapsuuskodissa oppia, että huomisesta täytyy olla huolissaan tai aina hyvän ajan jälkeen tapahtuu katastrofi tai että ne ihmiset, joihin itse on kiintynyt pian hylkäävät. LUE LISÄÄ https://www.anjalaurilankotisivu.com/l/auttoiko-humala-vai-jumala/

Toiminta, jota kurssilla opettelemme käyttämään on rukous, joka lähtee siitä, että samalla vedotaan raamatun lupauksiin. Kun rukoilemme ajatukset yleensä muuttuvat ja sisältönä voi olla: Luotan että... Ja kun me luotamme, tunnemme turvallisuutta. 

Tunnelukkojen ajatussisältöihin voidaan etsiä muutosta paitsi erilaisista viisauksista myös raamatusta. Sieltä löytyy loppumattomasti korjaavia näkökulmia ja voimalauseita. 

Ensimmäisenä voimalauseena tarjoan tässä erään viisaan psykologin ajatuksen, joka on taas tänään ajankohtainen. Sen on esittänyt entinen presidenttimme Mauno Koivisto, joka oli tosiaan koulutkseltaan psykologi ja oli toiminut joskus ammatinvalinnanohjaajana.  Lause oli myös hänen kuolinilmoituksessaan. Se kuului: "Ellemme varmuudella tiedä, kuinka tulee käymään, olettakaamme, että kaikki käy hyvin." Tuota lausetta me nykyään tarvitsemme.

Resilienssi eli selviytymiskykyisyys

 Maailmantilanne uhkaa omaa turvallisuudentunnettamme. Pohjimmaisena kysymyksenä on: "Miten minulle ja rakkailleni nyt käy?" 

Jokainen joutuu kohtaamaan elämässä vastoinkäymisiä ja itselleen epämieluisia muutoksia. Suhtautumisessa negatiivisiin muutoksiin ja niiden vaikutuksista selviytymiseen auttaa ominaisuus nimeltä resilienssi. Sanalla tarkoitetaan eräänlaista psyykkistä joustavuutta ja palautumiskykyä. Resilienssi on osittain synnynnäistä, osittain ympäristön muovaamaa ja sitä voi myös itse kehittää koko elämän ajan. Jokainen voi tietoisesti lisätä omaa resilienssiään opettelemalla taitoja, joiden avulla pystyy käsittelemään elämän kielteisiä muutoksia ja vastoinkäymisiään.

Israelilaiset Antonovski ja Ayalon ovat tutkineet ihmisten käyttämiä selviytymis- eli hallintakeinoja (englanniksi coping) äkkinäisen kriisin kohdatessa. Antonovskin mukaan elämänkulkua voi verrata lentokoneen etenemiseen. Välillä on turbulenssia ja kone putoaa. Erilaiset selviytymiskeinot auttavat konetta nousemaan taas takaisin radalleen ja elämä jatkuu - ehkä toisenlaisena, mutta siedettävänä. Antonovskin mukaan hyvä selviytymiskeino on sellainen, joka vähentää pahanolontunnetta ja toimii samalla ongelmanratkaisun suuntaisesti. - Tai ei ainakaan aiheuta lisää ongelmia.

Ayalon jakoi ihmiset erilaisiin tyyppeihin sen mukaan, minkälaisia keinoja he käyttivät: 1. Kognitiivisesti suuntautunut pohtii, hankkii lisätietoa ja suunnittelee, hän saattaa etsiä  positiivisia  näkökulmia, hän voi käyttää kognitiivisen terapian omahoitomenetelmiä esimerkiksi voimalauseen eli itselle sopivan tsemppauslauseen rakentamista. Hän voi verrata nykytilannetta johonkin menneeseen tilanteeseen, joka oli vielä pahempi tai hän voi muistella menneistä kriiseistä selviytymistä. Hän voi kirjoittaa aiheesta, tai suunnitella kirjoittavansa tai valittavnsa tai kostavnsa. Hän voi perhetyä elämäntaitokirjallisuuteen. Hän voi yrittää muuttaa asian merkitystä  eli opettelee ajattelemaan asiasta uudella, vähemmän ahdistavalla tavalla. Toimivia kognitiivisen terapian keinoja ovat myös hyvän tulevaisuuden suunnittelu, tietoisen läsnäolon harjoitukset ja huumori

2. Emotionaalisesti suuntautunut ilmaisee tunteitaan itkemällä tai raivoamalla. 

3. Sosiaalisesti suuntautunut hakee tukea muilta ihmisiltä. Hän saattaa hakeutua terapiaan tai hakea muuta sosiaalista tukea esimerkiksi vertaistukiryhmissä. Hän voi olla aktiivinen somessa ja liittyä siellä vertaistukiryhmään.

4. Luovuuteen suuntautunut käsittelee tunteitaan taiteen keinoilla ja mielikuvituksen avulla. Siihen kuuluu taiteesta nauttiminen tai sen tuottaminen, esimerkiksi hankalia tunteita käsitelläkseen voi lukea runoja tai kirjoittaa runoja, musiikkia voi säveltää, kuunnella ja soittaa

5. Henkisesti suuntautunut hakee merkityksiä tai selityksiä uskonnosta tai aatteesta. Siihen lasketaan filosofinen pohdinta, johonkin ideologiaan tukeutuminen, uskonnollinen toiminta, rukous, Raamatun lukeminen, uskonnollisen kirjallisuuden lukeminen.

6. Fyysisesti suuntautunut turvautuu liikunnan eri muotoihin ja rentoutumiseen. Myös syöminen, nukkuminen ja päihteiden käyttö liittyvät Ayalonin mukaan fyysiseen suuntautumiseen samoin liikunta, fyysiset harjoitukset, fyysinen työ, seksi, päihteet, tunnesyöminen, hengitysharjoitukset, rentoutusharjoitukset, puuhastelu kotipiirissä, puutarhatyöt, remontointi, siivoaminen, silittäminen jne 

Ayalonin jaottelu on mielenkiintoinen, mutta todellisuudessa kriisissä oleva ihminen saattaa toimia kaikkien kuuden eri suuntautumisen mukaisesti selviytymisprosessin aikana. Hän voi esimerkiksi ensin turvautua päihteisiin, mutta sitten huomata sen toimimattomaksi ja vaihtaa selviytymiskeinon toiseen. Suomalaiselle tyypillinen selviytymiskeino on kävely metsässä. Se on tutkimuksissa myös todettu toimivaksi. Mittausten mukaan stressihormoni kortisolin eritys vähenee metsässä. Kyseessä on fyysinen selviytymiskeino, mutta luultavasti se sisältää myös kognitiivista pohdintaa ja mahdollisesti luoviakin toimintoja, - metsässä voi syntyä runonpätkä - ja tunteiden purkamista itkemällä. Mahdollisesti siellä metsässä löytyy uusi henkinen tai uskonnollinen selitys kriisille ja siellä voi myös rukoilla. 

Resilienssiä lisää se, että tiedostaa eri selviytymiskeinojen olemassaolon ja itselleen sopivan valikoiman.

Jumala on luonut psyykeemme mekanismin, jonka avulla pystymme luontaisesti kulkemaan pois kärsimyksestä ja selviytymään surusta takaisin normaaliin tunnemaailmaamme erilaisten selviytymiskeinojen avulla.

TAPAAMINEN

Sain viikonlopun materiaalin ajoissa valmiiksi ja eilisen päivän ohjelmassa oli matka Helsinkiin, museokäynti ja koulutoveritapaaminen. Vasta heiltä iltapäivällä sain tietää, että sota oli puhjennut. Me olimme sodan aikana syntyneitä, me kuulimme lapsena sodan kauhuista ja olimme aavistaneet vanhempiemme pelon, kun elimme sodanjälkeistä epävarmuuden aikaa. Sinä vuonna,kun kävimme rippikoulun, puhuttiin aviumesti kolmannen maailmansodan sytttymisen mahdollisuudesta. Me olimme abivuoden syksynä pelänneet sodan puhkeamista Neuvostoliiton nootin jälkeen. Mahdollista sotaa oli pohdittu koulussa ja epäilty, ettei meistä tule ylioppilaita, koska sotaa tulee väliin. Olimme olleet ahdistuneita. Nyt me olimme vanhoja emmekä olleet ahdistuneita. Olimme oppineet suhtautumaan elämän vastoinkäymisiin tyynen rauhallisesti, kuka mistäkin syystä ja kuka mistäkin lähteestä apua etsien. Muistelimme tavatessamme myös äskettäin kuolleita koulutovereita, puhuimme sairauksistamme ja puolisoiden sairauksista. Mutta ennen kaikkea suunnittelimme kevään juhlia, sillä ylioppilaaksi tulostamme on kulunut toukokuussa 60 vuotta.

Olin onnistunut eilen sattumalta välttämään huolta ja pelkoa herättävät televisiouutiset. Nyt vältän niitä tietoisesti. Illalla Suomen kirkoissa kokoonnuttiin rukoilemaan. Sähköpostiini oli tullut tieto ja sinne menin. Siellä oli rauha.

Kun Ukrainan kriisi alkoi 2014 lopetin televisiouutisten seuraamisen muutamaksi vuodeksi. Lehdestä saan riittävästi informaatiota ja rukousaiheita. Kirjoitin aikoinaan ilmiöstä runon:

EN SEURAA AIKAANI

Hän vanha ihminen,

luki ja kuunteli kaikki huonot uutiset.

Fiksu ja seuraa aikaansa,

sanoin ennen kehuen.


Olen vanha ihminen,

fiksu enkä seuraa aikaani.

Minä vietän mukavaa vanhuutta,

vaikka maailma on täynnä huonoja uutisia.

Minulle riittävät aikain merkit.


Meitä ei auta se, että pistämme pään pensaaseen ja kiellämme todellisuuden. Sodan mahdollisuus on huolestuttava asia. Meitä auttaa esimerkiksi se, että rajoitamme aikaa, jolloin vatvomme huoliamme. Psykologiassa suositellaan, että vatvomiseen varataan tietty kellon aika, jolloin sitä voi toteuttaa, mutta ei vatvominen suinkaan ole silloinkaan pakollista. Sitten kun aika on ohi ja huoli tunkee kuitenkin mieleen, suuntaamme ajatuksen johonkin muuhun, esimerkiksi mukavaan muistoon tai kirjaan ym. 

Kun olin lukiossa, minulla oli poikaystävä, joka suoritti asevelvollisuutta. Kun olin huolissani jostain, hänellä oli tapana sanoa. "Älä ota everstin huolia." Sen hän oli oppinut armeijassa poteron kaivamisen ym. lisäksi. Tuo lause on tullut näinä päivinä mieleen. Miksi huolehtia sellaisesta, jolle en mitään voi ja jonka päätäntävalta on ylemmillä tahoilla. Huolehtikoot maailman everstit ja johtajat. Minä rukoilen, että he tekisivät oikeudenmukaisia päätöksiä ja maailmaan saataisiin rauha.

Olen itsenäisyyspäivän aikoihin pohtinut kansamme kohtaloa ja tunteita kahdessa blogissa.

3.12. 2021 ITSENÄISYYSPÄIVÄN TUNTEITA JA TUNNELMIA

27.11.2021 IHMINEN PÄÄTTÄÄ. JUMALA SÄÄTÄÄ - TALVISODAN IHME

Tämän blogin otsikkona on "Kätes voimakas turvaksi anna" Lause on hienosta hengellisestä laulusta, jonka voi kuunnella yourubesta. Laulu on rukousta.

https://www.youtube.com/watch?v=wssAjEnEE78

Jaakko Ryhänen laulaa, (Vilho Rantanen sanat, Yrjö Karanko sävel)

Tule Jeesus ja siunaa lastas;

On tuulinen maailman tie.

Kätes voimakas turvaksi anna,
Kun uuvun, niin nosta ja kanna.
Ikirauhaan kerran vie.

Ajan vaivoihin vaivun varmaan,
Jos Sulta en voimia saa.
Kiusat kiehtovat, houkutus hurmaa
Ja synti mun sieluni surmaa.
Sua kaipaan, auttajaa.

Sinun tahtosi tie on parhain,
Vain murhetta tie oma toi.
Usko rakkaus uupuu jos multa,
Tuo lamppuuni Henkesi tulta.
Sinä yksin auttaa voit.

Tule Jeesus ja auta kerran,
Kun kuoleman aallokko lyö
Yli uupuneen matkaajan purren,
Mi pyytävi syntejään surren
Jäädä turviin armos työn.